PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Mạnh HùngÂm nhạc6A431111
2Vũ Mạnh HùngÂm nhạc6B421111
3Vũ Mạnh HùngÂm nhạc6C421111
4Vũ Mạnh HùngÂm nhạc7A331111
5Vũ Mạnh HùngÂm nhạc7B311111
6Vũ Mạnh HùngÂm nhạc7C291111
7Vũ Mạnh HùngÂm nhạc8A341111
8Vũ Mạnh HùngÂm nhạc8B331111
9Vũ Mạnh HùngÂm nhạc8C361111
10Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ6A431211
11Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ6B421211
12Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ6C421211
13Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ7A331111
14Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ7B311111
15Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ7C291111
16Nguyễn Văn NguyênCông nghệ8A341211
17Nguyễn Văn NguyênCông nghệ8B331211
18Nguyễn Văn NguyênCông nghệ8C361211
19Nguyễn Văn NguyênCông nghệ9A271211
20Nguyễn Văn NguyênCông nghệ9B291211
21Nguyễn Văn NguyênCông nghệ9C301211
22Nguyễn Văn HậuĐịa lí6A431111
23Nguyễn Văn HậuĐịa lí6B421111
24Nguyễn Văn HậuĐịa lí6C421111
25Nguyễn Văn HậuĐịa lí7A331111
26Nguyễn Văn HậuĐịa lí7B311111
27Nguyễn Văn HậuĐịa lí7C291111
28Nguyễn Văn HậuĐịa lí8A341111
29Nguyễn Văn HậuĐịa lí8B331111
30Nguyễn Văn HậuĐịa lí8C361111
31Nguyễn Văn HậuĐịa lí9A271211
32Nguyễn Văn HậuĐịa lí9B291211
33Nguyễn Văn HậuĐịa lí9C301211
34Phạm Văn ThắngGdcd6A431111
35Phạm Văn ThắngGdcd6B421111
36Phạm Văn ThắngGdcd6C421111
37Phạm Văn ThắngGdcd7A331111
38Phạm Văn ThắngGdcd7B311111
39Phạm Văn ThắngGdcd7C291111
40Nguyễn Đức NgànhGdcd8A341111
41Nguyễn Đức NgànhGdcd8B331111
42Nguyễn Đức NgànhGdcd8C361111
43Nguyễn Đức NgànhGdcd9A271111
44Nguyễn Đức NgànhGdcd9B291111
45Nguyễn Đức NgànhGdcd9C301111
46Nguyễn Văn CungHóa học8A34    
47Nguyễn Văn ĐạiHóa học8B33    
48Nguyễn Văn CungHóa học8C361231
49Nguyễn Văn ĐạiHóa học9A271231
50Nguyễn Văn ĐạiHóa học9B291231
51Nguyễn Văn ĐạiHóa học9C301231
52Dương Thị LiênLịch sử6A431111
53Dương Thị LiênLịch sử6B421111
54Dương Thị LiênLịch sử6C421111
55Trần Thị Kim DungLịch sử7A331111
56Trần Thị Kim DungLịch sử7B311111
57Trần Thị Kim DungLịch sử7C291111
58Dương Thị LiênLịch sử8A341211
59Dương Thị LiênLịch sử8B331211
60Dương Thị LiênLịch sử8C361211
61Trần Thị Kim DungLịch sử9A271111
62Trần Thị Kim DungLịch sử9B291111
63Trần Thị Kim DungLịch sử9C301111
64Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật6A431111
65Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật6B421111
66Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật6C421111
67Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật7A331111
68Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật7B311111
69Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật7C291111
70Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật8A341111
71Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật8B331111
72Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật8C361111
73Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật9A271111
74Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật9B291111
75Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật9C301111
76Đặng Thị HuyềnNgoại ngữ6A432321
77Đặng Thị HuyềnNgoại ngữ6B422321
78Đặng Thị HuyềnNgoại ngữ6C422321
79Lê Trọng ĐiềmNgoại ngữ7A331111
80Lê Trọng ĐiềmNgoại ngữ7B311111
81Lê Trọng ĐiềmNgoại ngữ7C291111
82Đặng Thị HuyềnNgoại ngữ8A342321
83Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ8B332321
84Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ8C362321
85Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ9A272321
86Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ9B292321
87Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ9C302321
88Nguyễn Thị NhẫnNgữ văn6A431111
89Nguyễn Thị NhẫnNgữ văn6B421111
90Nguyễn Thị NhẫnNgữ văn6C421111
91Trương Thị LànhNgữ văn7A331111
92Trương Thị LànhNgữ văn7B311111
93Trương Thị LànhNgữ văn7C291111
94Phạm Văn ThắngNgữ văn8A342451
95Phạm Văn ThắngNgữ văn8B332451
96Phạm Văn ThắngNgữ văn8C362451
97Nguyễn Đức NgànhNgữ văn9A272361
98Nguyễn Đức NgànhNgữ văn9B292361
99Lê Thị Kim ÁnhNgữ văn9C302361
100Vũ Thị HuệSinh học6A431311
101Vũ Thị HuệSinh học6B421311
102Vũ Thị HuệSinh học6C421311
103Nguyễn Văn ĐạiSinh học7A331311
104Nguyễn Văn ĐạiSinh học7B 1311
105Nguyễn Văn ĐạiSinh học7C291311
106Nguyễn Thị LoanSinh học8A341311
107Nguyễn Thị LoanSinh học8B331311
108Nguyễn Thị LoanSinh học8C361311
109Nguyễn Thị LoanSinh học9A271311
110Nguyễn Thị LoanSinh học9B291311
111Nguyễn Thị LoanSinh học9C301311
112Vũ Thị HuệThể dục6A431231
113Vũ Thị HuệThể dục6B421231
114Vũ Thị HuệThể dục6C421231
115Cao Minh TuânThể dục7A331111
116Cao Minh TuânThể dục7B311111
117Vũ Thị HuệThể dục7C291111
118Cao Minh TuânThể dục8A341231
119Cao Minh TuânThể dục8B331231
120Cao Minh TuânThể dục8C361231
121Cao Minh TuânThể dục9A271231
122Cao Minh TuânThể dục9B291231
123Cao Minh TuânThể dục9C301231
124Nguyễn Văn CungToán6A432331
125Nguyễn Văn CungToán6B422331
126Nguyễn Văn CungToán6C422331
127Đặng Đức NhườngToán7A332331
128Đặng Đức NhườngToán7B312331
129Đặng Đức NhườngToán7C292331
130Phạm Thị ẢnhToán8A342331
131Nguyễn Thị NgợiToán8B332331
132Phạm Thị ẢnhToán8C362331
133Hoàng Kim ĐươngToán9A272331
134Hoàng Kim ĐươngToán9B292331
135Phạm Thị ẢnhToán9C302331
136Đặng Đức NhườngVật lí6A431121
137Đặng Đức NhườngVật lí6B421121
138Đặng Đức NhườngVật lí6C421121
139Đào Thị NgầnVật lí7A331121
140Đào Thị NgầnVật lí7B311121
141Đào Thị NgầnVật lí7C291121
142Đào Thị NgầnVật lí8A341121
143Đào Thị NgầnVật lí8B331121
144Đào Thị NgầnVật lí8C361121
145Hoàng Kim ĐươngVật lí9A271221
146Hoàng Kim ĐươngVật lí9B291221
147Hoàng Kim ĐươngVật lí9C301221