PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Vũ Mạnh HùngÂm nhạc6A     
2Vũ Mạnh HùngÂm nhạc6B     
3Vũ Mạnh HùngÂm nhạc6C     
4Vũ Mạnh HùngÂm nhạc7A     
5Vũ Mạnh HùngÂm nhạc7B     
6Vũ Mạnh HùngÂm nhạc7C     
7Vũ Mạnh HùngÂm nhạc8A     
8Vũ Mạnh HùngÂm nhạc8B     
9Vũ Mạnh HùngÂm nhạc8C     
10Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ6A     
11Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ6B     
12Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ6C     
13Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ7A     
14Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ7B     
15Nguyễn Thị Thu VânCông nghệ7C     
16Nguyễn Văn NguyênCông nghệ8A     
17Nguyễn Văn NguyênCông nghệ8B     
18Nguyễn Văn NguyênCông nghệ8C     
19Nguyễn Văn NguyênCông nghệ9A     
20Nguyễn Văn NguyênCông nghệ9B     
21Nguyễn Văn NguyênCông nghệ9C     
22Nguyễn Văn HậuĐịa lí6A     
23Nguyễn Văn HậuĐịa lí6B     
24Nguyễn Văn HậuĐịa lí6C     
25Nguyễn Văn HậuĐịa lí7A     
26Nguyễn Văn HậuĐịa lí7B     
27Nguyễn Văn HậuĐịa lí7C     
28Nguyễn Văn HậuĐịa lí8A     
29Nguyễn Văn HậuĐịa lí8B     
30Nguyễn Văn HậuĐịa lí8C     
31Nguyễn Văn HậuĐịa lí9A     
32Nguyễn Văn HậuĐịa lí9B     
33Nguyễn Văn HậuĐịa lí9C     
34Phạm Văn ThắngGdcd6A     
35Phạm Văn ThắngGdcd6B     
36Phạm Văn ThắngGdcd6C     
37Nguyễn Đức NgànhGdcd8A     
38Nguyễn Đức NgànhGdcd8B     
39Nguyễn Đức NgànhGdcd8C     
40Nguyễn Đức NgànhGdcd9A     
41Nguyễn Đức NgànhGdcd9B     
42Nguyễn Đức NgànhGdcd9C     
43Nguyễn Văn ĐạiHóa học8A     
44Nguyễn Văn CungHóa học8B     
45Nguyễn Văn CungHóa học8C     
46Nguyễn Văn ĐạiHóa học9A     
47Nguyễn Văn ĐạiHóa học9B     
48Nguyễn Văn ĐạiHóa học9C     
49Dương Thị LiênLịch sử6A     
50Dương Thị LiênLịch sử6B     
51Dương Thị LiênLịch sử6C     
52Trần Thị Kim DungLịch sử7A     
53Trần Thị Kim DungLịch sử7B     
54Trần Thị Kim DungLịch sử7C     
55Dương Thị LiênLịch sử8A     
56Dương Thị LiênLịch sử8B     
57Dương Thị LiênLịch sử8C     
58Trần Thị Kim DungLịch sử9A     
59Trần Thị Kim DungLịch sử9B     
60Trần Thị Kim DungLịch sử9C     
61Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật6A     
62Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật6B     
63Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật6C     
64Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật7A     
65Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật7B     
66Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật7C     
67Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật8A     
68Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật8B     
69Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật8C     
70Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật9A     
71Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật9B     
72Nguyễn Thị ThúyMĩ thuật9C     
73Đặng Thị HuyềnNgoại ngữ6A     
74Đặng Thị HuyềnNgoại ngữ6B     
75Đặng Thị HuyềnNgoại ngữ6C     
76Lê Trọng ĐiềmNgoại ngữ7A     
77Lê Trọng ĐiềmNgoại ngữ7B     
78Lê Trọng ĐiềmNgoại ngữ7C     
79Đặng Thị HuyềnNgoại ngữ8A     
80Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ8B     
81Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ8C     
82Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ9A     
83Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ9B     
84Đặng Xuân KhiênNgoại ngữ9C     
85Nguyễn Thị NhẫnNgữ văn6A     
86Nguyễn Thị NhẫnNgữ văn6B     
87Nguyễn Thị NhẫnNgữ văn6C     
88Trương Thị LànhNgữ văn7A     
89Trương Thị LànhNgữ văn7B     
90Trương Thị LànhNgữ văn7C     
91Phạm Văn ThắngNgữ văn8A     
92Nguyễn Đức NgànhNgữ văn8A     
93Nguyễn Đức NgànhNgữ văn8B     
94Phạm Văn ThắngNgữ văn8B     
95Phạm Văn ThắngNgữ văn8C     
96Lê Thị Kim ÁnhNgữ văn9C     
97Vũ Thị HuệSinh học6A     
98Vũ Thị HuệSinh học6B     
99Vũ Thị HuệSinh học6C     
100Nguyễn Văn ĐạiSinh học7A     
101Nguyễn Văn ĐạiSinh học7B     
102Nguyễn Văn ĐạiSinh học7C     
103Nguyễn Thị LoanSinh học8A     
104Nguyễn Thị LoanSinh học8B     
105Nguyễn Thị LoanSinh học8C     
106Nguyễn Thị LoanSinh học9A     
107Nguyễn Thị LoanSinh học9B     
108Nguyễn Thị LoanSinh học9C     
109Vũ Thị HuệThể dục6A     
110Vũ Thị HuệThể dục6B     
111Vũ Thị HuệThể dục6C     
112Cao Minh TuânThể dục7A     
113Cao Minh TuânThể dục7B     
114Vũ Thị HuệThể dục7C     
115Cao Minh TuânThể dục8A     
116Cao Minh TuânThể dục8B     
117Cao Minh TuânThể dục8C     
118Cao Minh TuânThể dục9A     
119Cao Minh TuânThể dục9B     
120Cao Minh TuânThể dục9C     
121Nguyễn Văn CungToán6A     
122Nguyễn Văn CungToán6B     
123Nguyễn Văn CungToán6C     
124Đặng Đức NhườngToán7A     
125Đặng Đức NhườngToán7B     
126Đặng Đức NhườngToán7C     
127Phạm Thị ẢnhToán8A     
128Nguyễn Thị NgợiToán8B     
129Phạm Thị ẢnhToán8C     
130Hoàng Kim ĐươngToán9A     
131Hoàng Kim ĐươngToán9B     
132Phạm Thị ẢnhToán9C     
133Đặng Đức NhườngVật lí6A     
134Đặng Đức NhườngVật lí6B     
135Đặng Đức NhườngVật lí6C     
136Đào Thị NgầnVật lí7A     
137Đào Thị NgầnVật lí7B     
138Đào Thị NgầnVật lí7C     
139Đào Thị NgầnVật lí8A     
140Đào Thị NgầnVật lí8B     
141Đào Thị NgầnVật lí8C     
142Hoàng Kim ĐươngVật lí9A     
143Hoàng Kim ĐươngVật lí9B     
144Hoàng Kim ĐươngVật lí9C