PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Bùi Thị Hân
   Sinh ngày: 26/02/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Tân Trào – Thanh Miện
   Thành tích:     Giải KK môn Ngữ Văn cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Như Quỳnh
   Sinh ngày: 28/01/2005  
   Lớp: 8B
   Chỗ ở: Tân Trào – Thanh Miện
   Thành tích:     Giải KK môn Anh Văn cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Ngọc Thúy Hiền
   Sinh ngày: 22/10/2005  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Tân Trào – Thanh Miện
   Thành tích:    Giải nhì môn Toán cấp huyện 
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Phạm Duy Minh
   Sinh ngày: 25/01/2005  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Từ Ô - Tân Trào - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK môn Toán cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Phạm Thái Sơn
   Sinh ngày: 25/09/2005  
   Lớp: 8C
   Chỗ ở: Tân Trào – Thanh Miện
   Thành tích:     Giải KK môn Tiếng Anh cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Trần Kiều Diễm
   Sinh ngày: 23/03/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Ngọc Lập - Tân Trào - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Vũ Thị Mến
   Sinh ngày: 18/03/2004  
   Lớp: 9C
   Chỗ ở: Tân Trào - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Giải KK môn sử cấp huyện
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Thị Hân
   Sinh ngày: 26/02/2005  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Tân Trào – Thanh Miện
   Thành tích:     Giải KK môn Ngữ Văn cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Như Quỳnh
   Sinh ngày: 28/01/2005  
   Lớp: 7B
   Chỗ ở: Tân Trào – Thanh Miện
   Thành tích:     Giải KK môn Anh Văn cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Trần Ngọc Thúy Hiền
   Sinh ngày: 22/10/2005  
   Lớp: 7C
   Chỗ ở: Tân Trào – Thanh Miện
   Thành tích:    Giải nhì môn Toán cấp huyện 
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910...