PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKC-00512 Bài ca khởi nghĩa (thơ), chân dung một quản đốc(tiểu thuyết)TRẦN BẠCH ĐẰNGSách tham khảo Trong kho
GKNN-00014 Tiếng anh 9 sách giáo viên tập 2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00013 Tiếng anh 9 sách giáo viên tập 1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00012 Tiếng anh 8 sách giáo viên tập 2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00011 Tiếng anh 8 sách giáo viên tập 1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00010 Tiếng anh 7 sách giáo viên tập 2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00009 Tiếng anh 7 sách giáo viên tập 1 HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00008 Tiếng anh 9 sách học sinh tập 2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00007 Tiếng anh 9 sách học sinh tập 1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00006 Tiếng anh 8 sách học sinh tập 2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00005 Tiếng anh 8 sách học sinh tập 1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00004 Tiếng anh 7 sách học sinh tập 2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00003 Tiếng anh 7 sách học sinh tập 1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00002 Tiếng anh 6 sách học sinh tập 2HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
GKNN-00001 Tiếng anh 6 sách học sinh tập 1HOÀNG VĂN VÂNTiếng Anh Trong kho
12345678910...