PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai17:57:58 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai17:56:34 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai17:51:21 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai17:42:05 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai16:49:43 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=464
6Khách vãng lai16:49:22 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
7Khách vãng lai16:13:30 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=465
8Khách vãng lai15:34:00 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
9Khách vãng lai14:04:59 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
10Khách vãng lai13:28:50 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
11Khách vãng lai11:44:49 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_1.aspx
12Khách vãng lai11:06:22 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai11:06:06 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
14Khách vãng lai11:06:02 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
15Khách vãng lai11:05:33 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
16Khách vãng lai11:05:27 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
17Khách vãng lai11:04:53 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai11:04:05 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
19Khách vãng lai11:04:00 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
20Khách vãng lai11:03:53 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai11:03:38 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
22Khách vãng lai11:03:33 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai11:03:04 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai11:01:54 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai10:59:37 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
26Khách vãng lai09:52:44 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Phạm Thị Thảo08:45:15 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
28Phạm Thị Thảo08:44:37 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
29Khách vãng lai08:44:33 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
30Khách vãng lai08:04:32 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Phạm Thị Thảo07:25:02 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
32Khách vãng lai07:24:58 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
33Khách vãng lai07:24:56 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
34Khách vãng lai07:24:52 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
35Khách vãng lai07:24:28 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
36Khách vãng lai07:24:23 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai06:52:33 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
38Khách vãng lai06:50:55 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6493
39Khách vãng lai06:30:28 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_theo_lop.aspx
40Khách vãng lai06:21:08 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai05:55:34 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login.aspx
42Khách vãng lai05:43:04 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
43Khách vãng lai05:04:01 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai04:47:54 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai03:26:21 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
46Khách vãng lai03:11:15 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30063
47Khách vãng lai03:09:14 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
48Khách vãng lai02:57:37 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
49Khách vãng lai01:29:02 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKHH-00017
50Khách vãng lai01:25:03 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai01:04:01 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
52Khách vãng lai00:41:21 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
53Khách vãng lai00:16:18 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
54Khách vãng lai00:06:41 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24 1 2019